plen

Sałata krucha - lodowa Królowa Lata (wczesna)

Lactuca sativa L. var. capitata

Atrakcyjna wczesna odmiana, (weg. 50-55 dni), odporna na wybijanie w pędy kwiatowe i mączniaka rzekomego, do uprawy wiosną, latem i jesienią. Tworzy bardzo duże, ścisłe główki, do 1 kg, złożone z kruchych liści koloru jasnozielonego o pęcherzykowatej powierzchni. Siew na głębokość 0,5-1 cm w III pod osłony lub IV-V na rozsadniku na zbiór wczesno letni lub od połowy VII-VIII na zbiór jesienny. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe i wodę.

Siew: koniec III-V; VII-VIII
Zbiór: ½V-VII; IX-X
Piktogram z rozstawą: 35 x 40 cm