plen

Dotacje

Flaga Unii EuropejskiejLogo Program Rozwju obszarów Wiejskich

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. "Rozwój spółki TORAF poprzez budowę centrum laboratoryjno-biurowego z halą sprzedażową" mająca na celu rozwój Przedsiębiorstwa Nasiennego TORAF L.T.R. Węgrzynowscy Sp.j. w wyniku przeprowadzenia inwestycji
Polegającej na wybudowaniu centrum laboratoryjno-biurowego oraz hali produkcyjnej i zatrudnienie
2 osób współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.