plen

Charakterystyka zielonych dachów – zalety i funkcje

 

Coraz szybszy rozwój miast prowadzi do zmniejszenia się terenów zielonych, a sam proces rozbudowy jest praktycznie nie do zatrzymania. Zielone dachy stały się sposobem na powiększenie zieleni miejskiej, wynikającej z faktu iż dużą część powierzchni zajmują właśnie dachy. Zalicza się je więc do terenów zieleni miejskiej, a lista ich zalet jest bardzo długa. Poprawiają estetykę miasta, oczyszczają powietrze (proces fotosyntezy na powierzchni 155 m2 zielonego dachu jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie na tlen dla jednej osoby). Dodatkowo staje się filtrem powietrza, zanieczyszczenia pyłowe np. kurz, sadza, dym osadzają się na liściach, a po wystąpieniu opadów zostają spłukane do ziemi.

Roślinność zielonych dachów pochłaniają nawet ok. 10 – 20% szkodliwych pyłów i gazów (NO2, SO2, CO2) znajdujących się w powietrzu, które są produkowane m.in. przez samochody. Przeprowadzone w Niemczech badania wykazały iż 1 m2 roślin z dużym udziałem traw na dachu pochłania  w ciągu roku 0,2 kg cząsteczek pyłów znajdujących się w powietrzu.

Roślinność na dachu retencjonuje wody opadowe przyczyniając się do poprawy warunków klimatycznych, a dokładniej poprawia bilans wodny na terenach zurbanizowanych. Taki dach zatrzymuje ok 15 do nawet 90% wody opadowej, w zależności od rodzaju roślinności. Sama retencja mieści się w granicach 50 -60%.

Zielone dachy pełnią również funkcje termoizolacyjne. Odkryte powierzchnie dachów łatwo się nagrzewają, po czym oddają ciepło z powrotem do atmosfery, co powoduje wzrost temperatury w mieście, a konsekwencją tego jest akumulacja smogu. Zimą pokrycie zielonych dachów zmniejsza straty ciepła, co pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do ich ogrzania. Latem pozwala obniżyć koszty klimatyzacji.

Dodatkową zaletą jest tłumienie hałasu wewnątrz budynku, a co najważniejsze poprawa zdrowia psychicznego człowieka. Zieleń wpływa kojąco na zmysły, obniża poziom stresu i agresji, dlatego zielone dachy stają się bardzo popularne w budynkach gdzie pracują ludzie. Ważne by były widoczne z okna,  a także dostępne jako teren rekreacyjno – wypoczynkowy. Niezaprzeczalną rolą takich dachów jest poprawa bioróżnorodności biologicznej na terenach miejskich.

Zieleń na dachu stwarza warunki bytowania dla różnych organizmów żywych, nawet tych zagrożonych. Warto w tym miejscu wspomnieć iż nie jest to rozwiązanie przeznaczone jedynie na dachy budynków miejskich. Dach utworzony w otoczeniu wiejskim idealnie wpisze się w walory estetyczne otoczenia, a nawet pozwoli wtopić się danej budowli w tło.


Mieszanka ZIELONY DACH PROFI

Mieszanka ZIELONY DACH ECO+

Mieszanka TRAW ZIELONY DACH