plen

ZIELONY DACH – mix ekstensywny

 

1. CHARAKTERYSTYKA ZIELONYCH DACHÓW – ZALETY I FUNKCJE

Coraz szybszy rozwój miast prowadzi do zmniejszenia się terenów zielonych, a sam proces rozbudowy jest praktycznie nie do zatrzymania. Dachy zielone stały się sposobem na powiększenie zieleni miejskiej, wynikającej z faktu iż dużą część powierzchni zajmują właśnie dachy. Zalicza się je więc do terenów zieleni miejskiej, a lista ich zalet jest bardzo długa. Poprawiają estetykę miasta, oczyszczają powietrze (proces fotosyntezy na powierzchni 155m2 zielonego dachu jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie na tlen dla jednej osoby). Dodatkowo staje się filtrem powietrza, zanieczyszczenia pyłowe np. kurz, sadza, dym osadzają się na liściach, a po wystąpieniu opadów zostają spłukane do ziemi. Roślinność zielonych dachów pochłaniają nawet ok. 10 – 20% szkodliwych pyłów i gazów (NO2, SO2, CO2) znajdujących się w powietrzu, które są produkowane m.in. przez samochody. Przeprowadzone w Niemczech badania wykazały iż 1 m2 roślin z dużym udziałem traw na dachu pochłania  w ciągu roku 0,2 kg cząsteczek pyłów znajdujących się w powietrzu. Roślinność na dachu retencjonuje wody opadowe przyczyniając się do poprawy warunków klimatycznych, a dokładniej poprawia bilans wodny na terenach zurbanizowanych. Taki dach zatrzymuje ok 15 do nawet 90% wody opadowej, w zależności od rodzaju roślinności. Sama retencja mieści się w granicach 50 -60%. Zielone dachy pełnią również funkcje termoizolacyjne. Odkryte powierzchnie dachów łatwo się nagrzewają, po czym oddają ciepło z powrotem do atmosfery, co powoduje wzrost temperatury w mieście, a konsekwencją tego jest akumulacja smogu. Zimą pokrycie zielonych dachów zmniejsza straty ciepła, co pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do ich ogrzania. Latem pozwala obniżyć koszty klimatyzacji. Dodatkową zaletą jest tłumienie hałasu wewnątrz budynku, a co najważniejsze poprawa zdrowia psychicznego człowieka. Zieleń wpływa kojąco na zmysły, obniża poziom stresu i agresji, dlatego zielone dachy stają się bardzo popularne w budynkach gdzie pracują ludzie. Ważne by były widoczne z okna,  a także dostępne jako teren rekreacyjno – wypoczynkowy. Niezaprzeczalną rolą takich dachów jest poprawa bioróżnorodności biologicznej na terenach miejskich. Zieleń na dachu stwarza warunki bytowania dla różnych organizmów żywych, nawet tych zagrożonych. Warto w tym miejscu wspomnieć iż nie jest to rozwiązanie przeznaczone jedynie na dachy budynków miejskich. Dach utworzony w otoczeniu wiejskim idealnie wpisze się w walory estetyczne otoczenia, a nawet pozwoli wtopić się danej budowli w tło.

 

 2. RODZAJE ZIELONYCH DACHÓW

W zależności od rodzaju i grubości zastosowanej warstwy zieleni wyróżnia się dwa rodzaje dachów zielonych:

Dachy ekstensywne (z uprawą ekstensywną)

Potocznie nazywane ,,eco roof” wyrażają swój ekologiczny aspekt. Warstwa substratu wynosi od 2 do 20cm, natomiast całkowita masa dodatkowego obciążenia wacha się od 50 kg/m2 dla dachów jednowarstwowych lub z tzw. cienkim drenażem do 70 – 170 kg/m2 w pozostałych przypadkach. Tak mała masa podłoża glebowego, minimalizuje ingerencję w konstrukcję budynku, na którym się znajduje. Z kolei stosunkowo cienka warstwa substratu warunkuje dobór gatunkowy roślin. W tym przypadku sprawdzą się rośliny z płytkim systemem korzeniowym, nie posiadające dużych wymagań pielęgnacyjnych. Takie dachy nie są przeznaczone do celów rekreacyjnych, pełnią zatem głównie funkcje przyrodnicze.

Dachy intensywne (z uprawą intensywną)

Ogród na dachu ,,roof garden”, nazwa ta odnosi się do sposobu ich użytkowania. Dachy te przeważnie są płaskie, co umożliwia użytkowanie ich przez ludzi. W swojej istocie mają przywodzić na myśl tradycyjny ogród. Konstrukcja takiego dachu musi przyjąć dodatkowe obciążenie od 290 do nawet 1500 kg/m2. Zależne jest to od rodzaju i grubości zastosowanego podłoża, jak również dodatkowych elementów aranżacyjnych takich jak np. oczka wodne, ławki, altany, a to generuje większe koszty.
Inny podział warunkujący stopień nachylenia zielonej powierzchni wyróżnia:

 • Dach zielony płaski – nachylenie do 10°,
 • Dach zielony skośny – nachylenie od 10° do 25°,
 • Dach zielony stromy - nachylenie powyżej 25°.

 

3.PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZIELONYCH DACHÓW

Zielony dach można założyć zarówno na nowo powstałym budynku jak i na już istniejącym, jednak wtedy należy dostosować konstrukcję do dodatkowych obciążeń. Zależnie od nachylenia dachu, wysokości budynku i jego przeznaczenia decydujemy się rozwiązanie intensywne bądź ekstensywne. Konstrukcja takiego dachu powinna być: stabilna i możliwie lekka, zapewniająca odpowiednie warunki termiczne i hydrologiczne na dachu. Konstrukcja zielonego dachu składa się z następujących warstw:

 • Izolacja przeciwwilgociowa – gwarantująca wodoszczelność i wytrzymałość na przerastanie korzeni. Warstwa ta posiada wpusty konieczne do odprowadzenia wody  z dachu w różnych skrajnych warunkach atmosferycznych,
 • Warstwa ochronna – składająca się z kilku warstw, zabezpieczająca warstwę hydrolizacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przerastaniem korzeni  i uszkodzeniami podczas użytkowania. Wykonana z tworzyw sztucznych (geowłóknina, włókna poliestrowe, żywice, papa bitumiczna),
 • Warstwa drenująca – odpowiedzialna za odprowadzenie wody podczas silnych opadów, czy też jej zmagazynowanie w celu zapobiegania przesychania warstw glebowych. Tworzy ją żwir zapewniający sprawny odpływ wód z systemu, a jednoczenie nie tworzący bariery dla korzeni roślin.
 • Warstwa filtrująca – wykonywana z geowłóknin filtrujących w celu zapobiegania zamulania warstwy drenującej. Charakteryzuje się dużą odpornością na gnicie, ale pozwala na swobodne przenikanie korzeni roślin.
 • Warstwa wegetacyjna – podłoże, zapewniające dobre magazynowanie wody w okresie  suszy przy jednoczesnym odprowadzeniu nadmiaru do niżej położonych warstw. Jest magazynem składników pokarmowych dla roślin. Charakteryzuje się wysokim stopniem porowatości i zawartości materii organicznej.

Trawa

Warstwa wegetacyjna to jedna z najważniejszych warstw zielonego dachu. To jakie podłoże wybierzemy będzie skutkowało sukcesem zazielenienia dachu. Dobierając odpowiednie podłoże musimy zwrócić uwagę na:

 • wagę – stosunkowo lekka, nie obciążająca dodatkowo konstrukcji dachu, dobrana odpowiednio do zastosowanej szaty roślinnej;
 • strukturę – porowatą, stabilną, o odpowiednim uziarnieniu - zapewniającą odprowadzenie nadmiaru wody;
 • skład – stwarzający odpowiednie warunki dla roślin ją zamieszkujących, dostarczający składniki pokarmowe potrzebne roślinom do życia.

 

4. ZAZIELENIENIE DACHU – NORMY WYSIEWU

Wybór roślinności na dach zależny jest głównie od wyboru rodzaju dachu (ekstensywny, intensywny). Równie ważny jest stopień nachylenia dachu i warunki środowiskowe występujące na danym terenie. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia suszy lub silnych podmuchów wiatru, przed którymi taki dach powinien być odpowiednio zabezpieczony. Normy wysiewu zmieniają się nieznacznie w zależności od użytego substratu glebowego i wynoszą od 3 – 5 g/m2 gotowej mieszanki nasion, natomiast w przypadku kiedy decydujemy się na domieszkę traw, to ich udział w mieszance powinien zawierać się w przedziale od 15 do maksymalnie 20%. Rośliny na dach powinny charakteryzować się naturalną odpornością na wystąpienie niekorzystnych warunków i posiadać naturalne mechanizmy obrony przed nimi. Przykładowo grube liście gromadzą większe ilości wody, a rośliny pokryte woskiem zapewniają ochronę przed nadmiernym parowaniem. Dotyczy to głównie dachów ekstensywnych, które z samej nazwy ,,eco roof” nie wymagają ingerencji człowieka. Pielęgnacja dachów intensywnych powinna być uwzględniona na etapie projektowym, jest to zależne głównie od czasu jaki poświeci się na jego pielęgnację.
Dachy ekstensywne pokrywają przeważnie: trawy, zioła, sukulenty, mech i czasami niskie krzewy. Na dachu intensywnym nasadza się głównie trawniki, byliny, krzewy i niskie drzewa.

 

5. WYKONANIE

Wykonanie dachu zielonego wymaga sporządzenia projektu, a co za tym idzie szczegółowego harmonogramu prac. Najlepiej zlecić wykonanie takiego dachu firmie z dużym doświadczeniem, co zagwarantuje nam wykonanie go bez błędów, mogących nas sporo kosztować w kolejnych etapach eksploatacji.

 

6. PIELĘGNACJA

Dachy ekstensywne nie wymagają specjalnej pielęgnacji, która ograniczona jest do koszenia, pod warunkiem że porasta je trawa. Nie wymagają podlewanie, tym różnią się od dachów intensywnych ,,roof garden”. Ogrody dachowe wymagają takiej samej pielęgnacji jak tradycyjny ogród. Należy zadbać przede wszystkim o nawodnienie.

 

7. MIESZANKA MIX EKSTENSYWNY - ZIELONY DACH – TORAF

Nasza firma produkuje mieszankę Mix ekstensywny – na zielone dachy. Posiadamy deklarację zgodności gwarantującą najlepszą jakość nasion, które spełniają warunki fitosanitarne. Czystość nasion w mieszance wynosi 99% a dopuszczalny udział innych nasion chwastów nie przekracza 0,5%. Wilgotność mieszanki nie przekracza 10%. W mieszance nie występują nasiona chwastów kwarantannowych takie jak ( Cuscuta Sp., Solanum rostratum, S. triflorum, S. carolinense, S. elaegnifolium). Wszystkie parametry nasion użytych w mieszance są zgodne z zaleceniami jakościowymi ujętymi w Zaleceniach jakościowych wydanych przez PIORiN oraz są wolne od chorób i szkodników , zgodne w wyglądzie z cechami fenotypowymi dla danego gatunku. Większość gatunków użytych w mieszance stanową gatunki rodzime kserofilne część to kenofity w tym archeofity w skład których wchodzi wiele sucholubnych ziół, roślin łąkowych i bylin. Wszystkie gatunki użyte w mieszance są dostosowane do wzrostu w warunkach klimatycznych naszego kraju i przeznaczone na stanowiska ekstensywne i spełniają szereg wymagań takich jak: trwała odporność na przesuszanie, wywiewanie, bezpośrednia ekspozycja słońca, ograniczona pielęgnacja.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.