plen

Mieszanka ZIELONY DACH PROFI

Mieszanka PROFI zielone dachy ekstensywne (75% bylin i 25% rośliny jednoroczne)

Większość gatunków użytych w mieszance stanową gatunki rodzime w skład których wchodzi wiele sucholubnych ziół, roślin łąkowych i bylin. Wszystkie gatunki użyte w mieszance są dostosowane do wzrostu w warunkach klimatycznych naszego kraju i przeznaczone na stanowiska ekstensywne i spełniają szereg wymagań takich jak: trwała odporność na przesuszanie, wywiewanie, bezpośrednia ekspozycja słońca, ograniczona pielęgnacja. Wzrost roślin użytych w mieszance nie powinien przekraczać w korzystnych warunkach 70-80cm. W mieszance PROFI wchodzi 75% bylin i 25% jednorocznych, gatunki w tej mieszance są tak dobrane żeby dłużej utrzymywały cechy użytkowe i żeby całe założenie przy minimalnych zabiegach pielęgnacyjnych, (koszenie 1-2 razy do roku, ewentualnie zabieg aeracji i nawożenia w 2-3roku) mgło służyć 5-10 lat bez potrzeby zmiany kompozycji.

Zalecana norma wysiewu: 250g/200m2 (1-2g/m2)

Skład mieszanki

Lp. Nazwa Nazwa PL
1 Achillea millefolium  
2 Allium schoenoprasum  
3 Anthermis tinctoria  
4 Aster alpinu  
5 Campanula carpatica  
6 Centaurea cyanus  
7 Centaurea jacea  
8 Chryzanthemum leucanthemu  
9 Coreopsis tinctoria  
10 Dianthus carthusianum  
11 Dianthus plumarius  
12 Dianthus deltoides  
13 Echinacea purpurea  
14 Geranium sanguineum  
15 Gypsophila elegans  
16 Linum parenne  
17 Lotus corniculatus  
18 Nigella damascena  
19 Nigella sativa  
20 Onobrychis viciifolia  
21 Papaver rhoeas  
22 Plantago lanceolata  
23 Potentilla argentea  
24 Sanguisorba minor  
25 Salvia officinalis  
26 Saponaria ocymoides  
27 Silene vulgaris  
28 Thymus vulgaris  
29 Thymus serpyllum