Projektowanie i wykonanie zielonych dachów

 

Zielony dach można założyć zarówno na nowo powstałym budynku jak i na już istniejącym, jednak wtedy należy dostosować konstrukcję do dodatkowych obciążeń. Zależnie od nachylenia dachu, wysokości budynku i jego przeznaczenia decydujemy się rozwiązanie intensywne bądź ekstensywne. Konstrukcja takiego dachu powinna być: stabilna i możliwie lekka, zapewniająca odpowiednie warunki termiczne i hydrologiczne na dachu. Konstrukcja zielonego dachu składa się z następujących warstw:

  • Izolacja przeciwwilgociowa – gwarantująca wodoszczelność i wytrzymałość na przerastanie korzeni. Warstwa ta posiada wpusty konieczne do odprowadzenia wody  z dachu w różnych skrajnych warunkach atmosferycznych,
  • Warstwa ochronna – składająca się z kilku warstw, zabezpieczająca warstwę hydrolizacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przerastaniem korzeni  i uszkodzeniami podczas użytkowania. Wykonana z tworzyw sztucznych (geowłóknina, włókna poliestrowe, żywice, papa bitumiczna),
  • Warstwa drenująca – odpowiedzialna za odprowadzenie wody podczas silnych opadów, czy też jej zmagazynowanie w celu zapobiegania przesychania warstw glebowych. Tworzy ją żwir zapewniający sprawny odpływ wód z systemu, a jednoczenie nie tworzący bariery dla korzeni roślin.
  • Warstwa filtrująca – wykonywana z geowłóknin filtrujących w celu zapobiegania zamulania warstwy drenującej. Charakteryzuje się dużą odpornością na gnicie, ale pozwala na swobodne przenikanie korzeni roślin.
  • Warstwa wegetacyjna – podłoże, zapewniające dobre magazynowanie wody w okresie  suszy przy jednoczesnym odprowadzeniu nadmiaru do niżej położonych warstw. Jest magazynem składników pokarmowych dla roślin. Charakteryzuje się wysokim stopniem porowatości i zawartości materii organicznej.

Projektowanie i wykonanie zielonych dachów

 

Warstwa wegetacyjna to jedna z najważniejszych warstw zielonego dachu. To jakie podłoże wybierzemy będzie skutkowało sukcesem zazielenienia dachu. Dobierając odpowiednie podłoże musimy zwrócić uwagę na:

  • wagę – stosunkowo lekka, nie obciążająca dodatkowo konstrukcji dachu, dobrana odpowiednio do zastosowanej szaty roślinnej;
  • strukturę – porowatą, stabilną, o odpowiednim uziarnieniu - zapewniającą odprowadzenie nadmiaru wody;
  • skład – stwarzający odpowiednie warunki dla roślin ją zamieszkujących, dostarczający składniki pokarmowe potrzebne roślinom do życia.