Metody wysiewu

 

Normy wysiewu kwietnej łączki znacznie różnią się od nor wysiewu trawnika. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do gęstego siewu trawy rzędu 20 – 30g/m2, wówczas norma dla łączki może nas zdziwić bo wynosi średnio, zaledwie 5 - 10 g/m2. Mieszankę nasienną łączy się z nośnikiem w proporcji 2l nośnika/100g mieszanki nasion. Jeśli zwiększymy dawkę nośnika pozwoli nam to na bardziej równomierny wysiew. Jako nośnik możemy zastosować piasek lub wermikulit. Zaleca się stosowanie wermikulitu, który jest minerałem ilastym i znajduje doskonałe zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Poprawia strukturę gleby, prowadzi do jej spulchnienia, pobudza rozwój roślin, ogranicza straty wody z gleby a nawet reguluje ich odczyn. Jego żółto – brązowa barwa kontrastuje z ziemią i pozwala na odróżnienie fragmentu terenu, który już został posiany. To pozwala na dokładniejsze i bardziej równomierne obsianie całej powierzchni przyszłej łączki.

 

Metody wysiewu

 

 

Wybór metody siewu zależy od powierzchni jaką planujemy obsiać. Teren do 500m2 obsiewa się zazwyczaj z ręki, natomiast na większych powierzchniach najlepiej sprawdzi się profesjonalny sprzęt rolniczy – siewnik. Wysiew nasion siewnikiem podobnie jak sianie z ręki powinien odbywać się metodą ,,siania na krzyż”. Jeśli jednak nie mamy dostępu do takiego sprzętu najlepiej jest podzielić dany teren na mniejsze obszary i po kolei stosować na nich siew ręczny. Unikniemy w ten sposób kłopotu z nierównomiernym wysianiem łąki. Metoda ,,siania na krzyż” polega na podzieleniu materiału siewnego na 2 części. Połowę nasion wysiewamy idąc wzdłuż terenu przeznaczonego do obsiania, a 2 połowę idąc w poprzek. Przy tak prowadzonym siewie kluczową rolę odgrywa technika rzucania nasion na glebę. Należy to robić zamaszystym ruchem od prawej do lewej strony, tak aby promień rozrzutu wynosił około 2m.

 

Wysiew nasion metodą na krzyż

 

 

Wysianych nasion nie należy zakrywać ziemią, ponieważ wiele z nich potrzebuje do kiełkowania światła. Wystarczy zatem delikatnie udeptać lub zwałować teren, tak aby miały styczność z wilgotną glebą i nie zostały porwane przez wiatr na inne miejsce. Dobrze jest bardzo obficie podlać teren przyszłej łąki. Jeśli tego nie zrobimy, a okres poprzedzający siew nie dostarczył odpowiedniej ilości wody do gleby, wówczas kiełkowanie może się opóźnić. Jeśli okres po zasiewie jest ubogi w opady deszczu zaleca się podlewanie uprawy przez około miesiąc, co zapewni roślinom odpowiednie warunki do kiełkowania i zminimalizuje ryzyko porażenia młodych siewek przez suszę, co w przeciwnym wypadku prowadzi do obumarcia rośliny.