Przygotowanie terenu

Właściwe przygotowanie terenu pod przyszłą kwietną łączkę pełni kluczową rolę w uzyskaniu sukcesu w uprawie. Proces ten może zająć kilka dni, tygodni, nawet do kilku lat. Zależne jest to od wyboru metody zakładania łąki – założenie łąki od nowa lub dosiew nasion do już istniejącego trawnika. Najlepszy efekt uzyskamy wówczas, gdy możliwie najlepiej oczyścimy teren pod przyszłą łąkę.

 

Przygotowanie terenu pod łąkę

 

 

Założenie łąki od nowa – przekopanie lub usunięcie istniejącej darni

Usunięcie istniejącej darni

Najefektywniejsza i najbardziej pracochłonna metoda polegająca na usunięciu istniejącej darni na głębokość 5 - 10 cm. Na małym terenie samodzielnie usuwamy darń szpadą, na większą powierzchnię najlepiej wypożyczyć wycinarkę do darni. Zabieg ten należy przeprowadzić tak, aby jak najlepiej oczyścić teren z wszelkiej roślinności. Dzięki temu zabiegowi pozbywamy się nadwyżki składników pokarmowych zgromadzonych w roślinach, głównie azotu, który znacząco wpływa na wzrost roślin azotolubnych, w tym niepożądanych na naszej łące jednorocznych chwastów i traw. Razem z darnią pozbywamy się też zmagazynowanych w niej nasion roślin, w tym chwastów, które mogą znacząco utrudnić przyszłą pielęgnację łąki.

 

Przekopanie

Mały teren samodzielnie przekopujemy szpadą, na większej powierzchni najlepiej wykonać orkę. Na dużych powierzchniach takich jak nieużytki, tereny uprawne czy miejskie najlepiej jest wykonać zabieg przy użyciu maszyn rolniczych. Tak wykonana orka głęboka pochłonie pozostałości niechcianych roślin wraz z ich nasionami. Tak przygotowany teren glebogryzujemy i dla otrzymania najlepszego rezultatu pozostawiamy na około 3 do 4 tygodni. Jest to czas potrzebny pozostałym w glebie roślinom do skiełkowania. Po zazielenieniu, powierzchniową warstwę gruntu (3 - 5 cm) należy wzruszyć grabiami lub maszynowo. Zabieg ten powtarza się kilkukrotnie, do momentu skiełkowania nagromadzonych w glebie nasion roślin niepożądanych na przyszłej łące. Dopiero na tak przygotowane podłoże można wysiać nasiona.

 

Założenie łąki od nowa, przekopanie lub usunięcie istniejącej darni

 

 

Dosiew nasion do już istniejącego trawnika

Metoda ta wymaga najmniejszych nakładów pracy. W pierwszym etapie możliwie najlepiej niszczymy rośliny jednoliścienne, aby zrobić miejsce dla kwiatów. W tym celu wykonuje się zabieg kultywacji lub intensywnej wertykulacji terenu. Następnie należy dokładnie wygrabić resztki roślin (obumarłe kłącza i pędy). Po wykonaniu tych czynności przystępujemy do siania, po którym konieczne jest wałowanie terenu. Na większych powierzchniach takich jak trawniki miejskie czy łąki najlepiej sprawdzi się sprzęt rolniczy – siewnik mechaniczny.

Stosując tą metodę musimy mieć świadomość, iż efekt początkowo nie będzie spektakularny. Niektóre rośliny początkowo mogą zostać zagłuszone przez trawy. W osłabieniu rosnących traw pomogą nasiona szelężnika. Jest to roślina półpasożytnicza osłabiająca rośliny jednoliścienne przez wysysanie z nich wody i soli mineralnych, za pomocą ssawek przyczepionych do korzeni innych roślin.

 

Dosiew nasion do już istniejącego trawnika

 

 

Nawożenie

Przygotowanie gleby pod uprawę kwietnej łączki nie jest trudne. Kluczowe jest wapnowanie gleby z racji występowania w Polsce głównie gleb kwaśnych. W procesie odkwaszania gleby dobrze sprawdzi się dolomit – naturalny nawóz wapniowy pozyskiwany z mielenia skał wapniowo – magnezowych, dostarcza zatem dodatkowo sporą dawkę magnezu. Zastosowanie dolomitu przyczyni się do poprawienia stanu gleby i dodatkowo polepszy jej napowietrzenie a także pojemność wodną.

Stosowanie nawozów azotowych nie jest wskazane, ponieważ chwasty i trawy jako rośliny azotolubne będą miały lepsze warunki do rozwoju, zagłuszając przy tym wzrost pożądanych gatunków roślin. 
Gleby gliniaste charakteryzują się skorupieniem w okresie suszy oraz słabą przepuszczalnością w okresie mokrym. Sposobem na rozluźnienie i podwyższenie przepuszczalności tego typu gleby jest rozsianie na powierzchni terenu piasku (od kilku do nawet kilkunastu centymetrów), a następnie przeprowadzenie zabiegu glebogryzacji w celu dobrego wymieszania z glebą.

Gleby piaszczyste są mało żyzne i nieurodzajne, bardzo szybko wysychają. Dobrym sposobem jest wymieszanie wierzchniej warstwy z gliną (ok. 5 cm) lub kompostem, który dodatkowo wzbogaci glebę w składniki pokarmowe.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.